අපේ scouting සෙට් එකත් එක්ක නෙග්ග තව කන්දක් තමයි, මේක විශේෂ වෙන්නේ අපේ troop camp එකත් එක්කම තමයි මේක සෙට් උනෙත්, ඉතින් මේකෙන් මල්ලිලාටත් ලොකු chance එකක්. මේකෙදි army base එකක් නිසා, හෙමොටම ඇතුලට යන්නත් බැ, අනික කන්ද නගින්න උනේ army එකේ සාජන් කෙනෙක් එක්ක, එයාල එහෙම යවනේ නැ කියල , ඉතින් පොඩ් අයව එක leader කෙනෙක් ට බාර දීල, අපි ආතල් එකේ අපේ fun එක අරගෙන කන්ද නැග්ගා, මාතලේ district එකට අයිතියක් තයන නිසා, මුල් ටිකේ, හෙන රසනෙයි, දාඩිය ගෙන, අහුවෙන වතුර පාරවල් වලින් නැගෙන සැපට නෙග්ගා. හිතුවට වැඩ කන්ද මද හරියේ නගින්න අමාරු උන, මොකද මුදුනට ම යන්න තිබුනේ වැලක එල්ලිලා, වෙන කිසිම විදියක් තිබුනේ නැ උඩට නගින්න , සමහර විට මොකක් හරි ආරක්ෂාවට දාල තිබුන විදියක් ඩ දන්නේ නැ, තව එක තැනක එක කෙලින් ගලක් තිබුනා, එතන නම් නගින්න පොඩි ගේමක් දෙන්න උන, මුලින් කරේ, දෙන්නෙක් එක්ක කබේ අරගෙන උඩට නැග්ග අමාරුවෙන්, බඩගාගෙනම, එතනින් පස්සේ උද තියන ලොකු ගහගකට කඩන ගැටේ දාලා කබේ අනිත් කෙලවර පහලට දැම්ම, එකෙන් තමයි කට්ටිය උඩට නැග්ගේ, එතනින් උඩට නෙග්ග ගමන් වෙනම ලෝකයක්, පුදුම ලස්සනක් තිබුනේ, සීතලක් ඇවිල්ල, මිදුම ඇවිල්ල, අර දාපු දාඩිය ටික විනාඩි කිහිපයකින් වේලිලා ගියා.

බහින්න ගන්නකොට නම් පොඩි අයව මුලින් යැයුවා, පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් වෙලා උඩ ඉදල, බහින්න ගත්තා, කලලින් ගටගපු කබේ ත් ගලෝගෙන එකත් උස්සන් බැස්ස, කාටවත් තුඅවලයක් උනේ නැ, පරිසමෙන් හොදින් ආතල් එක ගත්තා .